Wapno nawozowe z magnezem

     Wapno to jest nośnikiem składników niezbędnych dla prawidłowego wzrostu roślin (w szczególności magnezu i wapnia).

     Nawóz wapniowy z magnezem stosowany w odpowiednich dawkach spełnia szereg niezwykle ważnych funkcji:

 • zwiększa zawartość magnezu (Mg) w glebie i roślinach;
 • ukorzenia rośliny, co umożliwia im pobieranie ważnych składników pokarmowych, wpływając na prawidłowy ich rozwój;
 • odkwasza glebę, poprawiając jednocześnie jej chemiczn?? i fizyczną strukturę (gruzełkowanie gleby);
 • zwiększa przyswajalność azotu i fosforu, zatrzymuje wodę i powietrze;
 • poprawia cechy jakościowe roślin, oddziaływując na zdrowotność produktów roślinnych przeznaczonych dla człowieka i zwierząt;
 • wnosi do gleby mikroelementy (bor, miedź, mangan, cynk, żelazo, molibden, chrom), które spełniają ważne funkcje w roślinie, jak np.: regulowanie procesu asymilacji, wytwarzanie garbników, enzymów i mikroorganizmów potrzebnych roślinom;
 • zwiększa odporność roślin na wymarzanie w okresie zimowym;
 • przeciwstawia się degradacji gleby wywołanej skażeniem metalami ciężkimi, powodowanym szybkim rozwojem przemysłu, motoryzacji i urbanizacji;
 • z uwagi na duży stopień rozdrobnienia łatwo przechodzi do reakcji w glebie i jest szybko przyswajany przez rośliny;
 • poprawia rozkład resztek słomy i obornika, tworząc próchnicę.

     Oferujemy do sprzedaży dwa rodzaje wapna nawozowego z magnezem:

 • z większą zawartością wapnia (8-15% MgO i 32-42% CaO);
 • z większą zawartością magnezu (12-20% MgO i 28-36% CaO).

     Zalecane dawki:

 • Gleby luźne i słabo gliniaste 2,5-3,5t/ha;
 • Gleby gliniaste i gleby pyłowe 3,5-4,5t/ha;
 • Gleby piaszczyste 4,5-5,5t/ha;
 • Gleby ciężkie 5,0-6,0t/ha.