Wapno tlenkowe

     Powstaje w wyniku wypalania skał wapiennych i następnie ich przemielenia. Podstawowym składnikiem użytecznym rolniczo jest tlenek wapnia CaO, którego zawartość w zależności od odmiany wynosi od 60 do 87 %.

Zastosowanie:

  • do odkwaszania gleb średnich i ciężkich;
  • niezbędny przy zachowaniu należytych warunków fitosanitarnych chowu i hodowli ryb w stawach.